Deltagaravgifter

Det är enkelt att betala för att delta i våra aktiviteter!

Välkommen att delta i vår verksamhet!

  • I vissa fall tar vi ut en deltagaravgift för vår verksamhet. Den skall betalas till föreningens bankkonto i Aktia: FI 6040 5550 5000 2513 . Ange i meddelandefältet alltid vilken verksamhet det gäller och deltagarens namn.

  • Medlemsavgiften faktureras av Folkhälsan separat, och betalas till ett särskilt konto. Mer info om att bli medlem >